uprawnienia-budowlane.com

Kierownikiem budowy nazywa się zwyczajnie osobę posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oznacza to…
uprawnienia-budowlane.com