Sprawdź jak przebiega egzamin ustny na uprawnienia budowlane - Invest ConstructionKierownikiem budowy nazywa się zwyczajnie osobę posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oznacza to zatem, że musi posiadać uprawnienia budowlane (nauka do uprawnień budowlanych). Oczywiście funkcje techniczne to „działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych”. Wartym uwagi jest fakt, że funkcje techniczne w szczególności oznaczają działalność kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi. Istotnie kierownik budowy musi wypełniać wiele obowiązków. Są one na niego nakładane przez prawo budowlane (program na uprawnienia budowlane). Oczywiście najważniejszymi są przejęcie placu budowy od inwestora oraz wypełnienie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

https://www.uprawnienia-budowlane.com/egzamin-ustnyInvest Construction
Tel.: 515870249
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
REGON: 360407814
WWW: