Komornik sądowy w Bydgoszczy - Krzysztof ŚcibichKomornik sądowy Krzysztof Ścibich prowadzi w Bydgoszczy nowoczesną kancelarię komorniczą. Zatrudnieni są w niej doświadczeni i zdeterminowani eksperci. Prowadzą oni skuteczne egzekucje komornicze. Poza wyłączeniami ustawowymi egzekucje mogą być prowadzone na terenie całej Polski. Głównie nacisk kładzie się na czynności terenowe, mające służyć spłacie należności. W kancelarii wykorzystywane są nowoczesne standardy prowadzenia egzekucji. Są to takie rozwiązania informatyczne jak: komornik online, ognivo, e - zus, e - cepik, ekw, czy pesel - net. Profesjonalni komornicy prowadzą również postępowania na bazie elektronicznie wystosowanych tytułów egzekucyjnych.

Skuteczny komornik BydgoszczKrzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Tel.: +48525161500
ul. Poznańska 19 / 5A
85-129 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
REGON: 340576716
WWW: